A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk
 • Adatvédelem
 • Kezdőlap
 • Média
 • Videók
 • Zene
 • Sajtó
 • Galéria
 • Rider
 • Kapcsolat
wow slider by WOWSlider.com v8.8

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HTTP://CITERAMUHELY.HU WEBOLDAL LÁTOGATÁSA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL  

A Kazincbarcikai Citerazenei Műhely (továbbiakban ADATKEZELŐ) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

AZ ADATKEZELŐK PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

I.) Adatkezelő megnevezése: Kazincbarcikai Citerazenei Műhely (weboldal üzemeltető)
I.) Adatkezelő fenntartója: Barcika Art Kft.
I.) Adatkezelő vezetője: Scserbin János
I.) Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
I.) Adatkezelő elérhetősége: info [kukac] citeramuhely.hu

II.) Adatkezelő megnevezése: Euromarknet Kft. (webtárhely-szolgáltató)
II.) Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-173446
II.) Adatkezelő adószáma: 12961177-2-13
II.) Adatkezelő székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. 
II.) Adatkezelő e-elérhetősége: hello@euromarknet.com

 

A WEBOLDAL LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

I.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A http://citeramuhely.hu weboldalra látogatók azonosítása cookie - k (továbbiakban sütik)  alkalmazásával.

KEZELT ADATOK KÖRE:
http://citeramuhely.hu weboldalra látogató számítógépének IP címe statisztikai céllal, a weboldal látogatások számának és időpontjának tárolásához.

 

II.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A látogatók gépén elhelyezett azonosító sütik segítségével egyszerű látogatási statisztika tárolása a webszerver adabázisában.

KEZELT ADATOK KÖRE:

 • látogató IP címe
 • látogatások száma
 • utolsó látogatás UNIX időbélyege

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) a) az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

HARMADIK FÉL:

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az ADATKEZELŐT, úgy az ADATKEZELŐ jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

 • Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL:

 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az ADATKEZELŐ a http://citeramuhely.hu weboldal látogatása során úgynevezett sütiket használ. A süti karakteres adatok (betűk és számok) tárolására alkalmas szöveges fájl, amit honlap az Ön böngészőjének küld el kizárólag azzal a céllal, hogy néhány statisztikai információt gyűjtsön a látogatókról. A sütiket a böngésző az Ön gépén tárolja azok élettartamáig. A sütik élettartama külön megadható, a http://citeramuhely.hu weboldal által használt sütik élettartama 30 nap.

Statisztikai céllal az alábbi adatok tárolása történik a webtárhely-szolgáltató szerverein:

 • látogató IP címe
 • látogatások száma
 • utolsó látogatás UNIX időbélyege

A látogatók gépén elhelyezett sütik nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. (A látogató IP címe nem nyilvánul a személy közvetlen azonosítására alkalmas személyes adatnak).

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az ADATKEZELŐ tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • tájékoztatást kérhet a személyével kapcsolatos adatok kezeléséről,
 • kérheti a személyével kapcsolatos adatok helyesbítését,
 • kérheti a személyével kapcsolatos adatok törlését
 • kérheti a személyével kapcsolatos adatok kezelésének visszavonását,
 • kérheti a személyével kapcsolatos adatok kezelésének korlátozását,

Az ADATKEZELŐ törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival, úgy kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az ADATKEZELŐ jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az ADATKEZELŐ a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt rögzítjük és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem történik intézkedés az Ön kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

 

Frissítés időpontja: 2021. augusztus 24.